Goscelin -Goscelin

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Goscelin van Saint-Bertin (of Goscelin van Canterbury, geboren c. 1040, overleden in of na 1106) was een benedictijns hagiografische schrijver . Hij was een Vlaming of Brabander van geboorte en werd een monnik van St. Bertin's in Saint-Omer voordat hij naar Engeland reisde om een ​​functie in het huishouden van Herman, bisschop van Ramsbury in Wiltshire (1058-1078) op zich te nemen. Tijdens zijn tijd in Engeland verbleef hij in vele kloosters en waar hij ook ging, verzamelde hij materialen voor zijn talrijke hagiografieën van Engelse heiligen.

Leven

Vlaanderen

Goscelin van Saint-Bertin werd geboren omstreeks 1040. Volgens William van Malmesbury was Goscelin een monnik van St Bertin's . Aan de andere kant lijkt Goscelin, als auteur van de Vita Amalbergae virginis, geschreven vóór 1062, zeer goed geïnformeerd te zijn over de hagiografische traditie in Vlaanderen en Brabant, meer in het bijzonder tradities die verband houden met de Sint-Pietersabdij van Gent . Waarschijnlijk verbleef hij daar ergens vóór 1062.

Engeland

Volgens William van Malmesbury arriveerde Goscelin in Engeland met Herman, bisschop van Sherborne, die in 1058 arriveerde. Maar William van Malmesbury beweert ten onrechte dat dit het jaar was waarin Herman bisschop van Sherborne werd, een benoeming die hij pas opnam tot hij de dood van Sherborne's resident bisschop AElfwold in 1062-1065. Het is daarom twijfelachtig of zijn informatie over de komst van Goscelin betrouwbaar is. In feite stelt Goscelin zelf in zijn Liber confortatorius dat 'hij eerst naar de bisschop kwam' in Potterne of Canning (in Wiltshire), wat impliceert dat hij niet in zijn gezelschap naar Engeland reisde, maar zich daar bij hem voegde. Vroeger dacht men dat hij vóór de Normandische verovering arriveerde, maar er is geen bew voor deze veronderstelling, hoewel het mogelijk is.

De beschermheilige en metgezel van Goscelin was Herman, bisschop van Sherborne . Hij fungeerde als secretaris van de bisschop en als kapelaan van de nonnen van Wilton Abbey . Zijn fortuin verslechterde toen bisschop Herman stierf in 1078 en werd opgevolgd door Osmund van Sées, die Goscelin in zijn Liber confortatorius beschrijft als een "koning die Jozef niet kende". In de vroege 1080s was hij in Peterborough. Later schreef hij hagiografie voor de kloostergemeenschappen van onder meer Ely, Barking, Ramsey en St Augustine's, Canterbury.

Goscelin is voor het laatst opgenomen als de auteur van een leven van St. Wihtburh van Ely, voltooid na haar vertaling in 1106.

Schrijven

William of Malmesbury prt zijn industrie in de hoogste bewoordingen. Hij was ergens na 1082 in Ely, waar hij een leven schreef over St Æthelthryth . Tussen 1087 en 1091 was hij in Ramsey, en stelde daar een leven samen van de abt St Ivo, of Ives. In de jaren 1090 ging hij naar Canterbury, waar hij zijn verslag schreef van de vertaling van de relieken van St. Augustine en zijn metgezellen, die in 1091 had plaatsgevonden. Hij schreef het in het octaafjaar na die gebeurtenis, dat wil zeggen in 1098-99, en droeg het werk op aan Sint Anselmus . Een overlijdensadvertentie in Canterbury, geciteerd door Henry Wharton in Anglia Sacra, vermeldt 15 mei als de dag van overlijden van een zekere Goscelin, die deze man misschien was, maar noemt het jaar niet. Zijn werken bestaan ​​uit de levens van vele Engelse heiligen, voornamelijk van degenen die verband houden met Canterbury, waar hij zijn laatste jaren doorbracht. Sommige zijn gedrukt door de Bollandisten, door Jean Mabillon en door Jacques-Paul Migne . Anderen zijn opgenomen in manuscripten in het British Museum en in Cambridge . Zijn belangrijkste werk was een leven van Sint- Augustinus van Canterbury, die beweerde te zijn gebaseerd op oudere archieven en verdeeld in twee delen: een "Historia major" (Mabillon, Acta Sactorum . OSB, I) en een "Historia minor" (in Wharton, Anglia Sacra, I). Zijn methode schijnt meestal te zijn geweest om een ​​oudere schrijver als uitgangspunt te nemen en zijn werk in zijn eigen stijl te reproduceren.

Het Liber Confortatorius opgedragen aan Eva van Wilton, een voormalige leerling die naar Angers ging om als kluizenaar te leven, is een "brief van troost", die Eva spiritueel advies geeft in haar nieuwe roeping en Goscelins gevoelens over haar plotselinge vertrek overbrengt.

Volgens William van Malmesbury was Goscelin ook een bekwaam musicus .

Werken

Vlaanderen (Sint-Pietersabdij, Gent)

 • Tussen 1055-1062: Vita S. Amalbergae virginis (ed. JB Sollerius, Acta Sanctorum mensis Julii III (1723) 90-102).

Editie ook beschikbaar op Wikisource: Vita sanctae Amalbergae virginis (in het Latijn)

Sherborne en Wilton (Wessex)

 • 1060s of 1070s?: Het leven van St Eadwold van Cerne, ed. Tom Licence, "Goscelin van Saint-Bertin en de hagiografie van Eadwold van Cerne ", in: Journal of Medieval Latin 2006; 16
 • Kort na 1078: Life of St Wulfsige (van Sherborne), ed. CH Talbot, "Het leven van Saint Wulsin van Sherborne door Goscelin." Revue Bénédictine 69 (1959): 68-85; tr. Rosalind C. Liefde (2005). "Het leven van St Wulfsige van Sherborne door Goscelin van Saint-Bertin: een nieuwe vertaling met inleiding, bijlage en Notes". In Katherine Barker, David A Hinton en Alan Hunt (red.). St Wulfsige en Sherborne: Essays om het millennium van de Benedictijnse abdij te vieren, 998-1998 . Oxford. blz. 98-123.
 • Tussen 1080-1082: Liber confortatorius, ed. Stephanie Hollis, Het schrijven van de Wilton Women: Goscelin's Legend of Edith en Liber Confortatorius . Middeleeuwse vrouwenteksten en contexten 9. Turnhout: Brepols, 2004; red. CH Talbot, The Liber confortatorius van Goscelin van Saint Bertin . 1955. 1-117; tr. Monika Otter, Goscelin van St. Bertin. Boek van bemoediging en troost (Liber Confortatorius) . Bibliotheek van middeleeuwse vrouwen. Cambridge, 2004.
 • Het leven van St. Edith (van Wilton), ed. Stephanie Hollis, Het schrijven van de Wilton Women: Goscelin's Legend of Edith en Liber Confortatorius . Middeleeuwse vrouwenteksten en contexten 9. Turnhout: Brepols, 2004.

East Anglia

 • 1087-1091: "Leven en wonderen van St Ivo ", ed. WD Macray, Chronicon Abbatiae Rameseiensis . Londen, 1886. lix-lxxxiv.
 • 1080s/ 1106: Levens van vrouwelijke heiligen van Ely, ed. en tr. Rosalind C. Love, Goscelin van Saint-Bertin. De hagiografie van de vrouwelijke heiligen van Ely . OMT. Oxford, 2004.
  • "Life of St Æthelthryth ", verloren (men kan de Miracula S. Ætheldrethe en Vita S. Ætheldrethe in Love's editie vergelijken).
  • Vita et translatio S. Wihtburge "Leven en vertaling van St. Wihtburh "
  • Lectiones in festivitate S. Sexburge, "The Lesson on the Feast of St Seaxburh . Vergelijk Vita S. Sexburge in Love's edition.
  • Lectiones in natalis S. Eormenhilde "Lessen op het verjaardagsfeest van St Eormenhilde " (dochter van Seaxburh).
  • "Life of St Waerburh " dochter van Eormenhild; ook bewerkt door Carl Hostmann en vertaald door Henry Bradshaw, The Life of Saint Werburge of Chester . EETS . Londen, 1887.

Barking Abdij (Essex)

 • Na 1087: Levens van de vrouwelijke heiligen van Barking Abbey, ed. ML Colker, "Teksten van Jocelyn van Canterbury die betrekking hebben op de geschiedenis van Barking Abbey." Studia Monastica 7.2 (1965). 383-460.
  • "Leven en wonderen van St. Wulfhild " (pp. 418-34)
  • "Het leven van St thelburh "
  • "Het leven van St Hildelith"

St Augustine's, Canterbury

 • 1090s: Historia maior
 • jaren 1090: Historia minor
 • Liber de miraculis S. Augustini en Historia translationis S. Augustini, ed. Patrologia Latina 80 (1850). 43-94, 485-520. Over een wonder dat plaatsvond in verband met de vertaling van de relieken van St. Augustine van Canterbury en de monastieke goudsmid Spearhafoc .
 • Vita S. Laurentii ( Laurence van Canterbury )
 • Vita en wonder S. Melliti
 • Vita S. Iusti
 • Vita S. Honorii
 • Vita S. Deusdedit
 • Vita S. Theodoric
 • Vita, translatio en wonderbaarlijke Adriani
 • Vita en wonderen S. Letardi

Kentse levens

 • "Het leven van St Mildrith (van Minster-in-Thanet )", ed. DW Rollason, "Goscelin van Canterbury's verslag van de vertaling en wonderen van St Mildrith (BHL 5961/4). Een editie met aantekeningen." Middeleeuwse studies 1986; 48: 139-210; red. Rollason, de Mildrith-legende. Een studie van vroegmiddeleeuwse hagiografie in Engeland . Leicester, 1982. 105-43 (gebaseerd op MS BHL 5960).

Daarnaast zijn er vele andere levens toegeschreven aan Goscelin, bijvoorbeeld die van St. Grimbald en St. Mildburg, maar veel van dergelijke gevallen blijken nu onwaarschijnlijk of onbevredigend. De Vita S. Swithuni (leven van St. Swithun ) wordt traditioneel toegeschreven aan Goscelin, maar Michael Lapidge heeft aangetoond dat dit onjuist is.

Opmerkingen:

Verder lezen

 • Barlow, Frank (1992). Het leven van koning Edward die in Westminster rust, toegeschreven aan een monnik van Saint-Bertin (2e ed.). Oxford: Boydell Press.
 • Barlow, Frank (2004). "Goscelin ( b.c.1035, d . in of na 1107) " . Oxford Dictionary of National Biography (online red.). Oxford Universiteit krant. doi : 10.1093/ref:odnb/11105 . Ontvangen 2 oktober 2007 . (Abonnement of lidmaatschap van de openbare bibliotheek in het VK vereist.)
 • Goebel, Bernd (2017). "Goscelin von Canterbury" . Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon . Traugot Bautz.
 • Hayward, Rebecca (2005). "Vertegenwoordigingen van het kluizenaarsleven in Goscelin van Saint-Bertin's Liber Confortarius ". In Liz Herbert McAvoy en Mari Hughes-Edwards (red.). Anchorites, baarmoeders en graven: kruispunten van geslacht en behuizing in de middeleeuwen . Cardiff. blz. 54-64.
 • Licentie, Tom (2006). "Goscelin van St Bertin en het leven van Eadwold van Cerne". The Journal of Middeleeuws Latijn . 16 : 182-207. doi : 10.1484/J.JML.2.303234 .
 • Liefde, Rosalind C. (2005). "'Et quis me tanto oneri parem faciet?': Goscelin van Saint-Bertin en het leven van Amelberga". In Katherine O'Brien O'Keeffe en Andy Orchard (red.). Latijn leren en Engels Lore: Studies in Angelsaksische Literatuur voor Michael Lapidge Toronto Old English Series Vol 2. Toronto: University of Toronto Press pp 231-52.
 • Liefde, Rosalind C. (2004). Goscelin van Saint-Bertin. De hagiografie van de vrouwelijke heiligen van Ely . Oxford middeleeuwse teksten. Oxford.
 • Liefde, Rosalind C. (2000). "Goscelin van Saint-Bertin". De Blackwell Encyclopedia of Angelsaksisch Engeland . p. 213.
 • Liefde, Rosalind C. (1996). Three Elfde-eeuwse Anglo-Latijnse heiligen Lives: Vita s. Birini, Vita en Miracula s. Kenelmi en Vita s. Rumwoldi . OMT. Oxford.
 • Rigg, AG (1992). Een geschiedenis van de Anglo-Latijnse literatuur . Cambridge.
 • Sharpe, Richard (1991). "Woorden en muziek van Goscelin van Canterbury". Oude muziek . 19 : 94–7. doi : 10.1093/earlyj/xix.1.95 .
 • Williams, Ann (1995). De Engelsen en de Normandische verovering . Woodbridge: Boydell Press.
 • Talbot, CH, 'The Liber confortatorius van Goscelin van Saint Bertin', Studia Anselmiana, fasc. 37 (Analecta monastica, 3e reeks 1955) 1-117.
 • Dit artikel bevat tekst uit een publicatie die nu in het publieke domein is : Herbermann, Charles, ed. (1913). " Goscelin ". Katholieke Encyclopedie . New York: Robert Appleton Company.

Externe links