larve -Larva

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Een larve ( / l ɑːr v ə / ; meervoud larven / ˈ l ɑːr v / ) is een duidelijke juveniele vorm die veel dieren ondergaan voordat ze metamorfose tot volwassenen ondergaan . Dieren met een indirecte ontwikkeling, zoals insecten, amfibieën of neteldieren, hebben doorgaans een larvale fase van hun levenscyclus .

Het uiterlijk van de larve is over het algemeen heel anders dan de volwassen vorm ( bijv . rupsen en vlinders ), inclusief verschillende unieke structuren en organen die niet voorkomen in de volwassen vorm. Hun dieet kan ook aanzienlijk verschillen.

Larven zijn vaak aangepast aan andere omgevingen dan volwassenen. Sommige larven, zoals kikkervisjes, leven bijvoorbeeld bijna uitsluitend in aquatische omgevingen, maar kunnen als volwassen kikkers buiten water leven . Door in een aparte omgeving te leven, kunnen larven beschutting krijgen tegen roofdieren en de concurrentie om hulpbronnen met de volwassen populatie verminderen.

Dieren in het larvale stadium zullen voedsel consumeren om hun overgang naar de volwassen vorm te voeden. In sommige organismen, zoals polychaeten en zeepokken, zijn volwassenen onbeweeglijk, maar hun larven zijn mobiel en gebruiken hun mobiele larvale vorm om zichzelf te verspreiden.

Sommige larven zijn afhankelijk van volwassenen om ze te voeden. Bij veel eusociale Hymenoptera - soorten worden de larven gevoed door vrouwelijke werksters. In Ropalidia marginata (een papierwesp) zijn de mannetjes ook in staat om larven te voeden, maar ze zijn veel minder efficiënt, besteden meer tijd en krijgen minder voedsel voor de larven.

De larven van sommige organismen (bijvoorbeeld sommige salamanders ) kunnen geslachtsrijp worden en ontwikkelen zich niet verder tot de volwassen vorm. Dit is een vorm van neotenie .

Eurosta solidaginis Guldenroede Galvlieglarve

Het is een misverstand dat de larvale vorm altijd de evolutionaire geschiedenis van de groep weerspiegelt . Dit zou het geval kunnen zijn, maar vaak is het larvale stadium secundair geëvolueerd, zoals bij insecten. In deze gevallen kan de larvale vorm meer verschillen dan de volwassen vorm van de gemeenschappelijke oorsprong van de groep.

Geselecteerde soorten larven

Dier Naam van larven
Porifera (sponzen) coeloblastula (= blastula, amphiblastula), parenchymula (= parenchymella, stereogastrula)
Heterocyemida Wagener's larve
Dicyemida infusoriforme larve
neteldieren planula (= stereogastrula), actinula
Ctenophora larven van cydippiden
Platyhelminthes Turbellaria : Müller's larve, Götte's larve;
Trematoda : miracidium, sporocyst, redia, cercaria ;
Monogenea : oncomiracidium ;
Cestoda : cysticercus, cysticercoid, oncosphere (of hexacanth ), coracidium, plerocercoid
Annelida nectochaete, polytroch
Nematoda Dauer larve, microfilaria
sipuncula pelagosphere larve
ectoprocta cyphonautes, vesiculariforme larven
Nematomorpha nematomorfan larve
phoroniden actinotroch
Cyclophora pandora, chordoïde larve
Nemertea pilidium, Iwata larve, Desor larve
Acanthocephala acanthor
Locifera Higgins larve
Brachiopoda gelobde larve
Priapula loricate larve
Bepaalde weekdieren, ringwormen, nemerteans en sipunculids trochophore
bepaalde weekdieren veliger
Mollusca : zoetwater Bivalvia (mosselen) glochidium
Geleedpotigen : † Trilobita protaspis (unjointed), meraspis (toenemend aantal gewrichten, maar 1 minder dan de holaspis), holaspis (=volwassen)
Geleedpotigen : Xiphosura euproöps ​​larve ("trilobieten larve")
Geleedpotigen : Pycnogonida protonymphon
schaaldieren Algemeen: nauplius, metanauplius, protozoea, antizoea, pseudozoea, zoea, postlarve, cypris, primaire larve, mysis
Decapoda : zoea
Rhizocephala : kentrogon
Insecta : Lepidoptera (vlinders en motten) rups
Insecta : Kevers eten
Insecta : vliegen, bijen, wespen made
Insecta : Muggen wriemelaar
Deuterostomen dipleurula (hypothetische larve)
Echinodermata bipinnaria, vitellaria, brachiollaria, pluteus, ophiopluteus, echinopluteus, auricularia
Hemichordata tornaria
Urochordata kikkervisje (voedt niet, technisch gezien een "zwemmend embryo")
Vis (in het algemeen) Ichtyoplankton
Vis : Petromyzontiformes (prik) ammocoete
Vis : Anguilliformes (paling) leptocephalus
Amfibieën kikkervisje, polliwog

insectenlarven

De larven van de Hercules-kever ( Dynastes hercules ) behoren tot de grootste van alle soorten insecten
Campodeiforme larve van Micromus sp.

Binnen Insecten vertonen alleen Endopterygoten een volledige metamorfose, inclusief een duidelijk larvale stadium. Verschillende classificaties zijn door veel entomologen voorgesteld en de volgende classificatie is gebaseerd op de Antonio Berlese -classificatie in 1913. Er zijn vier hoofdtypen van endopterygote larventypes:

 1. Apodous larven - helemaal geen poten en zijn slecht sclerotized. Gebaseerd op sclerotisatie . Alle Apocrita zijn apodous. Drie apodous vormen worden herkend.
 2. Protopod larven - larven hebben veel verschillende vormen en vaak anders dan een normale insectenvorm. Ze komen uit eieren die heel weinig dooier bevatten . Bijvoorbeeld larven van het eerste stadium van parasitaire hymenoptera.
 3. Polypod-larven - ook bekend als eruciforme larven, deze larven hebben buikpoten, naast de gebruikelijke borstpoten. Ze zijn slecht gesclerotiseerd en relatief inactief. Ze leven in nauw contact met hun voedsel. Het beste voorbeeld zijn rupsen van lepidopteranen.
 4. Oligopod-larven - hebben een goed ontwikkelde kopcapsule en monddelen zijn vergelijkbaar met de volwassene, maar zonder samengestelde ogen. Ze hebben zes poten. Geen buikpoten. Er zijn twee soorten te zien:
  • Campodeiform - goed gesclerotiseerd, dorso-ventraal afgeplat lichaam. Meestal langbenige roofdieren met prognathous monddelen. (lacewing, trichopterans, eendagsvliegen en sommige coleopterans).
  • Scarabeiform - slecht sclerotized, platte thorax en buik. Meestal kortbenige en inactieve gravende vormen. ( Scarabaeoidea en andere coleopterans).

Zie ook

Habitat

Externe links

Bibliografie

 • Brusca, RC & Brusca, GJ (2003). Ongewervelde dieren (2e ed.). Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates.
 • Hall, BK & Wake, MH, eds. (1999). De oorsprong en evolutie van larvale vormen . San Diego: academische pers.
 • Leis, JM & Carson-Ewart, BM, eds. (2000). De larven van Indo-Pacifische kustvissen. Een identificatiegids voor mariene vislarven . Fauna Malesiana handboeken, vol. 2. Brill, Leiden.
 • Minelli, A. (2009). De larve. In: Perspectieven in dierfylogenie en evolutie . Oxford Universiteit krant. p. 160-170. koppeling .
 • Shanks, AL (2001). Een identificatiegids voor de larvale ongewervelde zeedieren van de Pacific Northwest . Oregon State University Press, Corvallis. 256 blz.
 • Smith, D. & Johnson, KB (1977). Een gids voor mariene kustplankton en mariene ongewervelde larven . Kendall/Hunt Plublishing Company.
 • Stanwell-Smith, D., Hood, A. & Peck, LS (1997). Een veldgids voor de pelagische larven van ongewervelde dieren van de maritieme Antarctische wateren . British Antarctic Survey, Cambridge.
 • Thyssen, PJ (2010). Sleutels voor identificatie van onrijpe insecten . In: Amendt, J. et al. (red.). Huidige concepten in forensische entomologie, hoofdstuk 2, pp. 25-42. Springer: Dordrecht.