Larva -Larva

Från Wikipedia, den fria encyklopedin

En larv ( / ˈlɑːrvə / ; plurallarver / ˈlɑːrv / ) är en distinkt juvenil form som många djur genomgår innan metamorfos till vuxna . Djur med indirekt utveckling som insekter, amfibier eller cnidarians har vanligtvis en larvfas av sin livscykel .

Larvens utseende skiljer sig i allmänhet mycket från den vuxna formen ( t.ex. larver och fjärilar ) inklusive olika unika strukturer och organ som inte förekommer i den vuxna formen. Deras kost kan också vara avsevärt annorlunda.

Larver är ofta anpassade till andra miljöer än vuxna. Till exempel, vissa larver som grodyngel lever nästan uteslutande i vattenmiljöer, men kan leva utanför vattnet som vuxna grodor . Genom att leva i en distinkt miljö kan larver ges skydd från rovdjur och minska konkurrensen om resurser med den vuxna befolkningen.

Djur i larvstadiet kommer att konsumera mat för att underblåsa deras övergång till vuxen form. I vissa organismer som polychaetes och havstulpaner är vuxna orörliga men deras larver är rörliga och använder sin mobila larvform för att distribuera sig själva.

Vissa larver är beroende av vuxna för att mata dem. Hos många eusociala Hymenoptera- arter matas larverna av kvinnliga arbetare. Hos Ropalidia marginata (en pappersgeting) är hanarna också kapabla att mata larver men de är mycket mindre effektiva, spenderar mer tid och får mindre mat till larverna.

Larverna från vissa organismer (till exempel vissa vattensalamandrar ) kan bli pubescenta och utvecklas inte vidare till vuxen form. Detta är en typ av neoteni .

Eurosta solidaginis Goldenrod Gall Fluglarv

Det är ett missförstånd att larvformen alltid speglar gruppens evolutionära historia . Detta kan vara fallet, men ofta har larvstadiet utvecklats sekundärt, som hos insekter. I dessa fall kan larvformen skilja sig mer än den vuxna formen från gruppens gemensamma ursprung.

Utvalda typer av larver

Djur Namn på larver
Porifera (svampar) coeloblastula (= blastula, amphiblastula), parenchymula (= parenchymella, stereogastrula)
Heterocyemida Wageners larv
Dicyemida infusoriform larv
Cnidarians planula (= stereogastrula), actinula
Ctenophora cydippida larver
Platyhelminthes Turbellaria : Müllers larv, Göttes larv;
Trematoda : miracidium, sporocyst, redia, cercaria ;
Monogenea : oncomiracidium ;
Cestoda : cysticercus, cysticercoid, oncosphere (eller hexacanth ), coracidium, plerocercoid
Annelida nectochaete, polytroch
Nematoda Dauer larv, mikrofilaria
Sipuncula pelagosphera larv
Ectoprocta cyphonautes, vesiculariforma larver
Nematomorpha nematomorfa larv
Phoronider actinotroch
Cycliophora pandora, chordoid larv
Nemertea pilidium, Iwata-larv, Desor-larv
Acanthocephala akantor
Locifera Higgins larv
Brachiopoda fliklarv
Priapula loricate larv
Vissa blötdjur, annelider, nemerteans och sipunculider trochofor
Vissa blötdjur veliger
Mollusca : sötvattensbivalvia (musslor ) glochidium
Leddjur : † Trilobita protaspis (ofogad), meraspis (ökande antal leder, men 1 mindre än holaspis), holaspis (=vuxen)
Leddjur : Xiphosura euproöps ​​larva ("trilobitlarv")
Arthropoda : Pycnogonida protonymphon
Kräftdjur Allmänt: nauplius, metanauplius, protozoea, antizoea, pseudozoea, zoea, postlarva, cypris, primär larv, mysis
Decapoda : zoea
Rhizocephala : kentrogon
Insecta : Lepidoptera (fjärilar och nattfjärilar) larv
Insecta : Skalbaggar röja
Insecta : Flugor, bin, getingar mask
Insecta : Myggor slingrare
Deuterostomes dipleurula (hypotetisk larv)
Echinodermata bipinnaria, vitellaria, brachiollaria, pluteus, ophiopluteus, echinopluteus, auricularia
Hemichordata tornaria
Urochordata grodyngel (matar inte, tekniskt sett ett "simmande embryo")
Fisk (vanligtvis) Iktyoplankton
Fisk : Petromyzontiformes (lamprey) ammocoete
Fisk : Anguilliformes (ål) leptocephalus
Amfibier grodyngel, polliwog

Insektslarver

Larverna av Hercules-baggen ( Dynastes hercules ) är bland de största av alla insektsarter
Campodeiform larv av Micromus sp.

Inom insekter visar endast Endopterygotes fullständig metamorfos, inklusive ett distinkt larvstadium. Flera klassificeringar har föreslagits av många entomologer, och följande klassificering är baserad på Antonio Berlese- klassificeringen 1913. Det finns fyra huvudtyper av endopterygotlarver:

 1. Apodösa larver – inga ben alls och är dåligt sklerotiserade. Baserat på sklerotisering . Alla Apocrita är apodösa. Tre apodösa former känns igen.
 2. Protopodlarver – larver har många olika former och ofta till skillnad från en vanlig insektsform. De kläcks från ägg som innehåller mycket lite äggula . T.ex. larver i första stadium av parasitiska hymenoptera.
 3. Polypodlarver – även känd som eruciforma larver, dessa larver har bukförben, förutom vanliga bröstben. De är dåligt sklerotiserade och relativt inaktiva. De lever i nära kontakt med sin mat. Bästa exemplet är larver av lepidoptera.
 4. Oligopodlarver – har välutvecklad huvudkapsel och mundelar liknar den vuxna, men utan sammansatta ögon. De har sex ben. Inga bukproleg. Två typer kan ses:
  • Campodeiform – väl sklerotiserad, dorso-ventralt tillplattad kropp. Vanligtvis långbenta rovdjur med prognatära mundelar. (spetsvinge, trichoptera, majflugor och några coleopteraner).
  • Scarabeiform – dåligt sklerotiserad, platt bröstkorg och buk. Vanligtvis kortbenta och inaktiva grävande former. ( Scarabaeoidea och andra coleopteraner).

Se även

Livsmiljö

externa länkar

Bibliografi

 • Brusca, RC & Brusca, GJ (2003). Ryggradslösa djur (2:a upplagan). Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates.
 • Hall, BK & Wake, MH, red. (1999). Ursprunget och utvecklingen av larvformer . San Diego: Academic Press.
 • Leis, JM & Carson-Ewart, BM, red. (2000). Larverna av kustfiskar från Indo-Stillahavsområdet. En identifieringsguide för marina fisklarver . Fauna Malesiana handböcker, vol. 2. Brill, Leiden.
 • Minelli, A. (2009). Larven. I: Perspectives in Animal Phylogeny and Evolution . Oxford University Press. sid. 160-170. länk .
 • Shanks, AL (2001). En identifieringsguide till de marina ryggradslösa larverna i Pacific Northwest . Oregon State University Press, Corvallis. 256 sid.
 • Smith, D. & Johnson, KB (1977). En guide till marint kustplankton och marina ryggradslösa larver . Kendall/Hunt Publishing Company.
 • Stanwell-Smith, D., Hood, A. & Peck, LS (1997). En fältguide till larverna av pelagiska ryggradslösa djur i det maritima Antarktis . British Antarctic Survey, Cambridge.
 • Thyssen, PJ (2010). Nycklar för identifiering av omogna insekter . I: Amendt, J. et al. (red.). Current Concepts in Forensic Entomology, kapitel 2, s. 25–42. Springer: Dordrecht.